asteazkena, otsaila 06, 2019

Beste adibide bat non "-ze" agertzen da itsatsia edo klitikotua

Aurreko sarreran mintzatu gara buruz "-ze" klitiko bat ("uste-ze"), eta ondorengo aipuan Euskaltzaindia [EGLU V:453] mintzo zaigu buruz beste "-ze" itsatsi edo klitikotu bat, referitua ki "hain... ze..." estruktura konsekutiboa:
Perpaus kontsekutiboaren hasierako morfema nolabait perpaus nagusiari itsatsia edo klitikotua ere gerta liteke. Hona hemen horrelako esamolde bat, oso ohikoa ahozko euskaran, mendebaldekoan bereziki:
Eskolara joan gabe gelditu nintzen, hain goxo nengoen-ze.
[EGLU V:453]
non "-ze" klitikotu da ki aditza e-perpausa. Bide batez esan ze, hor ere klitikoa agertzen da idatzia kin gidoia.