asteartea, maiatza 09, 2023

'kar" dá aditz-erroa, aportatuz aditzaren ideia semantiko hutsa (zerbait nola 'traer'), eta ez '...traído por...'

Atzo Josu Lavin-ek zioén:

Orainaldian:
ni + dakar = nakar
...
: soy traído, estoy siendo traído

baina ez dugu ikusten zergátik "kar" izan beharko litzakén "traído" ordezta "traer",

Egungo "nakarzu" adizkia aterako litzaké ti kontrakzioa te esaldi zahar hau, zeinen ordena kanonikoa dén OVS:

  • ni da kar zu

hots:

  • nakarzu = n(i) - (d)a - kar -zu = ni da kar zu

zeinen itzulpen aproximatu bat litzakén:

  • ahora traer tu

non "ni/" objetu hori dén elementu rhematikoena (nola tipikoki an OVS ordena, baina ez an ordena pasiboak, non sujetua ez den izaten tipikoki elementu rhematikoena), eta non "zu/tu" dén amaierako sujetu aktibo bat, zek ez daukan batere markarik (ez ergatiborik, ez besterik) zeren bere amaierako posizioak jada argi uzten du bere izaera aktiboa (OVS litzaké ordena kanonikoa, ez-markatua).

Esan nahi baita ze "kar" aditz-erroak soilik emanen luké aditzaren ideia semantikoa, zerbait nola "traer" huts bat, gabé denbora, gabé persona, gabé numeroa, eta ez "...traído por...".

5 Comments:

Blogger Josu Lavin said...

NAKARZU

Itzulpen activoa: me traes
Itzulpen passivoa: soy traído por ti

KAR honec errannahia emaiten du soil soilic.

soy o estoy en el proceso de traer realizado por ti.

ekarten nauzu = nakarzu

Adeitsuqui

asteartea, maiatza 09, 2023 9:49:00 AM  
Blogger Josu Lavin said...

NAKARZU hassieran dativo bat cen: yo soy traído a ti
Guero:
yo soy traído por ti

ni nakarzu zuk

ni da subjectu pacientea
zuk da complementu agentea.

ni + da = yo + es
= > na = yo soy

asteartea, maiatza 09, 2023 9:56:00 AM  
Blogger Josu Lavin said...

Zuk ni dakarzu
= >
Zuk nakarzu

Lehena seculan ez dut iracurri.
Baina hortic dathorque bigarrena.

Adeitsuqui

asteartea, maiatza 09, 2023 11:37:00 AM  
Blogger Josu Lavin said...

daKARzu
es traído por ti = traes

asteartea, maiatza 09, 2023 11:41:00 AM  
Blogger Josu Lavin said...

nakarzu
soy traído por ti = me traes

asteartea, maiatza 09, 2023 11:42:00 AM  

Argitaratu iruzkina

<< Home