ostirala, maiatza 26, 2023

Printzipioz erabil litezke soilik hikako forma ez-alokutiboak, baina...

Zioén atzo Josu Lavin-ek:

jagok hitzac ditu bi esannahi:

Bai, printzipioz, erabili ahal da "hi" 2. persona singularra an forma ez-alokutiboa, erábiliz 1. eta 3. personak an euren forma ez-alokutiboa:

  • hura etorri da
  • nik egin dut
  • hik egin duk/dun
  • hiri eman diat/dinat

eta, horrez gainera, erabili ahal dirá forma alokutiboak ere an 1. eta 3. personak, egínez referentzia (alokutiboa) i interlokutorea (2. persona singularrekoa): 

  • hura etorri da (ez hi) = hura etorri duk/dun
  • nik egin dut (ez hiri) = nik egin diat/dinat

Eta diogunez, printzipioz, erabil litezke soilik hikako forma ez-alokutiboak, baina Euskara baturaren eskuliburuak (2018) dio hau:

Behin hika egitea erabaki bada, ezinbestekoa da hikako alokutiboan aritzea ...[Euskara batuaren eskuliburua, 2018, an: "Alokutiboa"]

Horren arabera, batuan ezin lirake erabili soilik forma ez-alokutiboak, halan ze praktikan dena izango litzake bat: "hikako tratamendua" = "hikako tratamendu alokutiboa".

1 Comments:

Blogger Josu Lavin said...

Gaizki idatzi nuen!

jagok = dago + toka
jagok = dagokizu

izan beharrean:

jagok = dago + toka
jagok = dagokik (hiri)

behar luke!

Holan dira mendebaldean.

ostirala, maiatza 26, 2023 4:34:00 PM  

Argitaratu iruzkina

<< Home