ostirala, apirila 20, 2018

Patxi Baztarrika: "... jarreraren kontua, nik uste klabea dela horretan...."

Jarrai dezagun aletzen á-ideiak zein Sarasolak eta Baztarrikak azaldu an kolokio hemen aipatua. Hartara, entzun berriro audio-zati hau:


Hor, Patxi Baztarrikak aipatzen dú puntu bat zein zaión iruditzen klabea afin bideratu arazoa, eta dá jarrera, alegia, zéin jarrerarekin egiten zaion aurre i-arazoa.
Patxi Baztarrika: "... jarreraren kontua, nik uste klabea dela horretan...."
Eta nik uste ze Patxi Baztarrikak, berriro ere, bete-betean asmatzen duela. Behar da jarrera linguistiko ireki eta garatzailea, eta jarrera hori gauza dadín an estruktura konkretuak, behar da giro linguistiko egokia, giro linguistiko eraikitzailea, eta ez gaiztoa (gaiztotua). Kolokioak jarraitzen du:
Ibon Sarasola: "Zeinen jarrera? Itzultzailearen jarrera edo idazlearen jarrera, eman dezagun?"

Patxi Baztarrikak: "Itzultzailearen jarrera, bai, bai."
Eta jarrera orokor kruzial hori (ki bideratu soluzioa), nóndik sortzen da? Esan nahi baita: Zéin dira aipatutako giro linguistiko horren erantzule nagusiak? Ba, hizkuntzalariak, maila teorikoan, eta euskaltzainak, maila praktikoan.

Ikus zer nioen an sarrera titulatzén ⇶ Aldez akademia iradokitzailea, ez araugilea (2006), non mintzatu nintzen gáin erantzukizuna e-hizkuntzalariak afin sortu giro linguistiko egoki bat non euskaltzainek (eta bestek) ahalko zutén aztertu eta proposatu bide eraikitzaileak:
Giro horretan gaur egun, inportantzia handia dute hizkuntzalariek; zeren, zuzenean edo zeharka, hizkuntzalariak dira erantzule nagusiak hon giro linguistiko eraikitzaile edo perbersoa zein nagusitu daitekeen barne hizkuntz akademia bat noiz aztertzen eta proposatzen bidearen ardatz nagusiak. [Balbula, 2006]
Eta hauxe nioen an artikulua titulatzén ⇶ Sintxigintzaren norabide komunikativoa (Senez, 2015), non berriro aipatu nuen a-erantzukizuna e-hizkuntzalariak ki sustatu giro linguistiko egoki bat non itzultzaileek, zuzentzaileek, irakasleek, idazleek... ahalko zuén landu bide eraikitzaileak:
Eta hizkuntzalariek beharko lukete iluminatu euskal sintaxigintzaren bide komunikativo hori afin itzultzaileek, zuzentzaileek, irakasleek edo edozeinek aurrera egin ahal izan erosoago. [Senez, 2015]
Gogora dezagun azkenik á-sarrera titulatzén ⇶ Bide bakarra (ITZUL-1) (2016), non hau:
Kontua da, gorago esan bezala, gradualki egitea, kritikoki baina aurrera bidean, oker egindakoak kritikatuz, baina ondo egindakoak sostengatuz eta landuz. Horretarako behar da giro egokia, eta hor berriro sartzen da Sarasolaren lanaren garrantzia handia [hor ari nintzen buruz Sarasolaren liburua titulatzén Bitakora kaiera] [Balbula, 2016]
Bai, Ibon Sarasolaren hitzek (eta Patxi Baztarrikaren hitzek ere) izugarri errazten dituzté opari linguistikoak (⇶ Opari linguistikoak (2018)) e-ze ekarri behar dituzté soluzio konkretuak.
Halako erabilera puntualak [opari linguistikoak] bai ahal direla eskaini egun batetik bestera, eta noiz agertu, denok ulertu behar genituzke eskaintza horiek nola opariak, opari linguistiko ezin baliotsuagoak, zein beharko genituzke aztertu, landu eta, bere kasuan, gorde nola harribitxiak. [Balbula, 2018]
______________________________

Ikus sarrera hauek ere:
1: Entzun mesedez audio historiko hau, non debatitzen duten Ibon Sarasolak eta Patxi Baztarrikak
2: Ibon Sarasola: "...beraz, hor problema haundi bat degu, problema haundi bat degu" 
3: Ibon Sarasola: ""...orduan "bitartean" aurrera bota behar da""
4: Ibon Sarasola: ""...eta bádaude "mientras" bezalakoak eta okerragoak ere bádaude""
5: Ibon Sarasola: "...ez gara konpetitiboak, oraingoz behintzat..."
6: Patxi Baztarrika: "... ez daukat soluziorik? ba, aurkitu egin behar dut, eta asmatu egin behar dut, bidurrik gabe"