Tuesday, April 03, 2018

Entzun mesedez audio historiko hau, non debatitzen duten Ibon Sarasolak eta Patxi Baztarrikak

Nahizta ez-gutxitan ikusten dugun nóla "historiko" adjektibo hori dén erabiltzen an modu desegokia afin azpimarratu inportantzia e-zirkunstantziak zein ez diren hain historikoak, kasu honetan iruditzen zait guztiz justifikatua erabiltzeá halako adjektibo exijentea, zeren aipatutako audio horretan nork-eta Ibon Sarasola hizkuntzalari eta euskaltzainak ezin argiago uzten du zértan datzan oinarrizko arazoa e-sintaxi buruazkena respektu sintaxi burulehena hala nola arazoaren garrantzia eta soluziobidea ere.

Entzun beraz audio hori:


Bide batez esan ze audio horretan dá jasotzen hitzaldi-debate bat zein burutu baitzén Donostian 2016ko abenduaren 1ean, nahizta audioa bera ez zen publikatuko harik-eta 2017ko azaroaren 17a.

Hurrengo postetan joango naiz aletzen han azaldutakoak, zein, berriro diot, iruditzen zaizkit historikoak.

1 Comments:

Blogger Erramun Gerrikagoitia said...

Interesez entzun dudan colloquioa.

Tuesday, April 03, 2018 8:04:00 PM  

Post a Comment

<< Home