igandea, maiatzak 24, 2020

Etxaide (1984): "Beraz, bildurrik gabe esan diteke gaur Gipuzkoa'n erabiltzen diren datiboko aditzerroak 'egin'etik atereak direla"

Jarraituz kin gaia e erabilera espezilizatua e "*ezan" eta "egin" an gipuzkera, Lakarrak jasotzen ditu ondorengo hiru aipuak an bere artikulua titulatzén "Bizkaiera zaharra euskalkien artean" (1986:657).

Lehenengo aipua atera dá tikan Azkue-ren "Morfología vasca" (1923-25:144), non autoreak laburbiltzen digu berak behatutako espezializazio-eredu orokorra arten "*ezan", zein erabiliko zén an flexio bipersonalak ("objetivas"), eta "egin", zein erabiliko zén an flexio hirupersonalak ("de recipiente", hau da, "nor-nori-nork" flexio datiboa):
Hurrengo sarreran zehatzago mintzatuko gara buruz nóndik zetorren, edo nóndik ez zetorren, "egin" laguntzailea. Orain, ordea, soilik interesatzen zaigu bere erabilera zabala an gipuzkera, zeintaz Lakarrak gehitzen ditú honako bi aipuok tikan Etxaideren "(e)za" aditz-erroa datiboko aditz-jokoetan autoreetan zehar (1984:601)

eta Etxaidek berak:

Hori idatzita dagó an 1982, nahiz publikatua an 1984:
"Beraz, bildurrik gabe esan diteke gaur Gipuzkoa'n erabiltzen diren datiboko aditzerroak 'egin'etik atereak direla". [Etxaide, 1984:622]
[]