ostirala, maiatzak 15, 2020

J.L. Ormaetxea (2006): "...ez da oraingo ezaugarri bat, aspaldikoa baizik."

Aurreko sarreretan ikusi dugu nóla egiten den (edo hobeto, nóla ez den egiten) objektu-komunztadura plurala an euskara on Aramaio eta Debagoiena, eta batek pensa leike ze erabilera hori dateke zérbait berria, azken urteotakoa, eta akaso gehiago sortua zatio eragina e gaztelania ezez jarraituz euskararen beraren barne-tendentzia evolutiboak (argi gera bedi ze, hala balitz ere, horrek ez lioke kenduko batere interes funtzionalik ki bide hori, esan nahi baita ze eragin interlinguistikoak askotan gertatzen dira: kontua dá eragin horien interes funtzionala).

Puntu horretaz, ikus zer dioskun Jose Luis Ormaetxeak an bere jada aipatutako tesi doktorala titulatzén "Aramaioko Euskara (azterketa dialektologikoa)" (2006:299) buruz Aramaioko eta Debagoieneko euskara:

Beraz, ez da oraingo ezaugarri bat, baizik aspaldikoa, halan-ze, askoz gehiago hurbildu beharko gintzaioke ki hipotesia e barne-evoluzioa. Ormaetxeak, hor, dú aipatzen Zuazo eta Badihardugu (2002), referituz ki liburu bat titulatzén "Deba ibarretik Euskararen Herrira", non irakur daikegu (2002:91-92):
Baten batek besterik pentsau leiken arren, hau kontuau ez da azken urtiotako gauzia, antziñako izkribuetan be halantxe agertzen da eta: 1562. urteko Dictionarium linguae cantabricae-n, esate baterako. Alderdi honetan, betikuak eta bidezkuak dira era honetako esaldixak:
sagarrak emon dotso
sagarrak gustetan jako
sagarrak dakar poltsan
gauza danak daki
[Koldo Zuazo eta Badihardugu Euskera Alkartia, 2002:91-92]
Koldo Zuazok eta Badihardugu Euskera Alkartia-k diotenez, aukera horiek dirá betikuak, eta, jakina, guztiz bidezkuak. []

1 Comments:

Blogger Unknown said...

Dut sentsazioa, ze azken urteotan euskarak du egin atzeraka. Dago ba (1) kontzeptu atzean hau ta da ez izatea kontziente zertaz hizkuntza forma batzuk dira geyo efiziente ezen besteak. Batzuk dira geyo errezak ezen besteak. Batzuk dute azaltzen asko kin hitz gutxi. Ordea beste batzuk, dute azaltzen gutxi kin ahalegin handia.

Ta hau da beste ba adibide. Aldetik komunikazioa da ulertzen berdin-berdin noiz aditza da singularra edo plurala kin objektu zuzen plurala.

Beraz, zertako gaitun/k korapilatuko? Badi(n)agu nahiko lan bestela ere.

Txopi

ostirala, maiatzak 15, 2020 6:40:00 PM  

Argitaratu iruzkin bat

<< Home