asteazkena, irailak 16, 2020

Ez dugu ulertzen

Ez dugu ulertzen zergátik adibidez an atzoko paragrafoa:

gorde dá jatorrizko "arcen", zein baita "hartzen", eta ez da gorde Beriainen "...cinta..." izendapen komuna, kin minuskula, zeinen ordez Urtzi Reguerok jarri digú "...'cinta'...", kin kakotxak (zein legokioke ki originaleko ustezko "...Cinta..." bat, kin maiuskula), zein izango litzaké izendapen propioagoa respektu Beriainen originaleko "...cinta...". Interpretazio horrek suposatuko luké Beirainen errore bat (minuskula komuna ordezta maiuskula propioagoa), eta holaxe zehaztu beharko litzake, errore moduan. Ez da zehaztu, ordea.

Eta ez dugu ulertzen nóla gorde dá, adibidez, jatorrizko "ercicen", zein litzaké "hertsitzen", eta ez da orobat gordé "Guero arcen du cinta ceñes ercicen...", zein den erabakiorra finez (finez-eta, finezta, finéz, finen) ondo interpretatu sintaxia eta textua. Aldaketa sintaktikoki eta interpretazionalki kruzial hori ez da zehaztu ere egin, ordea.

Textu hori irakurririk an Urtzi Regueroren "Goi -nafarrera arkaiko eta  zaharra: azterketa eta testuak" (tesi zuzendua ganik Ricardo Gómez), ikusten dugú izendapen propio bat, eta perpaus erlatibo explikatibo bat, noiz, originala irakurrita, soilik ikusten dugu izendapen komun bat eta perpaus erlatibo restriktibo bat.

Ez dugu ulertzen.