asteazkena, apirila 03, 2024

Eredu bat non informazio estrategikoa izan ahal dén hesi bat aurká sarrerá on lehiakide endogenoa

Lehiakidearen endogeneitateak ematen dú aukera enpresariala za kontrolatu zénbat informazio estrategiko ematen zaion ki lehiakide potentzial hori, finéz ez dadin sartu, nahiz enpresa instalatuak irabazi txikiagoak izan (kasu horretan, hori litzake kostuá on lehiakidetza endogenoa). Horren gainean saiatu ginen lan egiten an ondorengo lan-zirriborroa, zein izanen zen aurrekariá on beste lan batzuk. Haren titulua zén:

non enpresari instalatuak estrategikoki joka leiké kin soldata (zénbat diru konpartitzen duen) eta kin informazioa (zénbat informazio estrategiko konpartitzen duen). Bereziki gustatu zait gogoratzea ondoko formula hau (Mathematica programak ederki egiten zuén formula horren aplikazioa an balio konkretuak):

zeinekin lortu ahal zirén emaitzak non (dependituz ti zenbait parametroren balioak) enpresariak estrategikoki erabili ahalko zituén soldatak edota informazio-kontrola finéz evitatu bere lehiakide endogenoaren sarrera:

Eredu horretan planteatzen da nóla soldata eta informazioa izan ahal dirén estrategia ordezkagarriak edo baita osagarriak ere noiz eraikitzen hesi bat aurká sarrera potentziala on lehiakide endogenoa. [2317] [>>>]