igandea, urtarrilak 17, 2021

OSV ordenan ere, berdin nola an OVS, soilik 'small language families'

Azken sarreretan aipatu dugu datu bat ga Dryer (2011) buruz SOV:

The distribution of SOV versus SVO in the world is quite striking in that although the two orders are about equally common, SOV is much more common in small language families, suggesting that there was a time a few thousand years ago when SOV was by far the most common word order in the world. [Dryer, 2011]

Era berean, atzo ikusten genuen nóla berezitasun hori dá areagotzen an OVS, zeren azken ordena hori soilik agertzen da an "small language families", oso lokalizatuak geografikoki.

Eta gaur antzekoa esan behar dugu buruz OSV, zein, arauz WALS Online datu-basea (zeinen editoreak dirén Haspelmath eta Dryer bera), soilik da nagusi, gaur egun, an 4 hizkuntza:

lauak ere hiztun gutxikoak (Kxoe: 8000 hiztun, Nadeb: 370 hiztun, Tobati: 100 hiztun, Wik Ngathana: 3 hiztun) eta ondo lokalizatuak geografikoki an bizi-baldintza prokliveak ki isolamendua, nola diren Afrikako area menditsuak, Amazonia edo Indonesiako Papua. Har daigun lehenegoa eta handiena: Kxoe hizkuntza, eta konsulta daigun Wikipedia:

Hasta la década de 1970, la población de habla khwe vivía en áreas inaccesibles para la mayoría de los occidentales en partes remotas de Namibia, Angola, Zambia, Botswana y Sudáfrica. [Wikipedia]

Bai, OSV ordena honetan ere, berdin nola an OVS, soilik "small language families".

2 Comments:

Blogger Erramun Gerrikagoitia said...

Ni honelaco eta honelatsuco commentarioec an blog hau naute aberasten asco zeren ez nequien ezer gai hontaz lehenago-ze hasi iracuten Jesusen analysiac. Lan divulgativo haguitz ederra eta nahico erraz asequiblea eguiten du Jesusec nahi dutenentzat poxi bat ikasi asqui saconqui buruz syntaxi mundua an visione mundiala sarthu gabe estudio sacon eta luzeetan zeintzutaraco behar litzaque urtheac eta adore finco determinatua. Dira reflexione devulgativo ederrac eta aldi berean, behintzat niretzat, ere saconac dutenac aberasten gure perceptionea buruz principalqui euscal syntaxia. Viva Jesus, esquerrac nire aldetic, segui aitzina contra ignorantzia eta alde arguitasun mentala.

igandea, urtarrilak 17, 2021 4:37:00 PM  
Blogger Jesus Rubio said...

Anitz esker zuri, Erramun.

astelehena, urtarrilak 18, 2021 8:41:00 AM  

Argitaratu iruzkin bat

<< Home