osteguna, ekaina 27, 2019

"bardin zeinda..."

Sarrera honetan aipatzen genuén "berdin zein..." estruktura prepositiboa, zein berdin ere erabil daiteke kin "zeinda":
(iguala zeinda...). (El, la) mismo... que. Zerren daukan gloria iguala zeinda aiteak iaugoiko dan partez. Cap 33. 
(bardin zeinda...). Igual que... Alan egiten dabee pekatu euren dendak jaijegunian zabalik daukezanak, euretan salzen dabeela, bardin zein da astegunian, edo geijago. Astar II 67. 
Bardin da grazija ariman sarzeia zein da pekatuba bertatik kenzeia. Astar I 134. Bardin da pekatu bat konfesetia zein da asko. Astar II 17. [OEH]
Eta non erabili "zeinda", erabil liteké "zein" soila ere.