osteguna, uztailak 30, 2020

Mesedez, ez dezatela har horrenbeste lan!

Jarraituz kin ohar linguistikoa zein EHUko zuzentzaileek idatzi zutén respektu artikuluá "Sintaxi buruazkenaren etengabeko efektu sotil eta ezkutuak" (2019), dugú irakurtzen:

non gure universitate publikoaren zuzentzaileak kexatzen ari dira zatio lana (handiagoa eta antza deserosoagoa) zein tokatzen zaie zatio joan aurkitzen zenbait estruktura burulehen (kasu honetan, euskaraz jada erabiliak) an textu akademiko (printzipioz landu) bat non, gainera, azalarazten ari dira a efektu hain sotil-ezkutuak nola sakon-etengabekoak zein derivatzen dira ti ordenamendu buruazkena e sintaxia.

Antza, erabilera horiek...
...gure lana ugaritzeaz gainera, artikulu oso-osoak begiratzera behartzen baikaitu.
Nik uste nuen ze, erroreak aurkitzearren, zuzentzaileek irakurtzen zituztela artikulu oso-osoak, baina, antza, soilik irakurri behar dituzte artikulu oso-osoak noiz hasten diren aurkitzen estruktura burulehen garatzaileak zein ez diren erroreak. Originalean, adibidez, ondorengo esaldia agertzen zen:
Esan nahi baita ze itzulpena etorri beharko litzateke bide honetatik: Abolizio-bide modurako keinuen eta egoeren reiterazioari buruzko topiko obstinatuak entzuten ditut, non justuki hasieran agertzen baitzaizkigu xehetasun ebokatzaile horiek, hantxe non ez duten batere kontestualizaziorik, non ez duten efektu ebokatzaile handirik zeren ez dira ezta ulertu ere egiten. [Jatorrizko textua]
non zuzentzaileek kendu (kenduarazi) duté "hantxe":
Esan nahi baita ze itzulpena etorri beharko litzateke bide honetatik: Abolizio-bide modurako keinuen eta egoeren reiterazioari buruzko topiko obstinatuak entzuten ditut, non justuki hasieran agertzen baitzaizkigu xehetasun ebokatzaile horiek, non ez duten batere kontestualizaziorik, non ez duten efektu ebokatzaile handirik zeren ez dira ezta ulertu ere egiten. [Textu zuzendua eta finala]
utzíz estruktura nahasgarriago bat zeintan dirudi ze bigarren eta hirugarren "non" horiek duté ber referentea zein lehenengoak, noiz hori ez den horrela (lehenengoan referentea dá letra etzanetako esaldia, eta bigarren eta hirugarrenean "justuki hasieran..., hantxe non..."). Mesedez, ez dezatela har horrenbeste lan! []