ostirala, uztailak 31, 2020

Tradizio flexiblea: 'baldinba' kondizional postpositiboa

Ikus ondorengo erabilera e "baldinba" kondizionala (an OEH):
baldinba
3. (Con valor condicional, tras el vb.; cf. baldin ).
Nola diozu zeruetan zaudena, erran duzu baldinba Iaungoikoa dagola leku guzietan? --Egia da Iaungoikoa dagola leku guzietan, baia guziarekin ere nai du Iesu Kristok orazio onetan erran dezagun "zeruetan zaudena". Ber Doc 129r. 
non betetzen dirá honako ezaugarriak:
  1. "baldinba" dá postpositiboa, ordezta izán, ohi lez, prepositiboa.
  2. "baldinba" baliabideak ez du eskatzen "ba-" an laguntzailea.
Erabilera hori, gainera ez da  atzo goizekoa (nahizta berdin ere izan liteke) baizik tradizio zaharrenekoa. Ikus autorea eta dokumentua nondik hartu da adibidea:
Ber: BERIAYN, Juan de (Uterga c. 1566-1633).
Doc: Doctrina Cristiana en Castellano y Bascuence. Pamplona, 1626.
Holakoxea izaten da tradizioa, holakoxe flexiblea.