asteazkena, azaroak 24, 2021

Hawkins-en ereduan, VSO ordenan, VP nodoaren prozesamendu-efizientzia jaisten da ki %50 (respektu %100 an SVO eta VOS), justuki zeren sujetua dén kokatzen arten V eta O

Kalkula daigun gaur azken "IC-to-word" ratioa zein falta zaigún an ondorengo 5.12 taula (horiz), zeinen efizientzia-maila dén %50 (an VSO):

Atzo lez, VP nodoak izanen ditú bi IC ("Immediate Constituents"): V aditza eta O objetua, halan-ze bilatutako ratioaren zenbakitzailea izanen dá 2.

Bestalde, izendatzaileari dagokionez, ordena honek bádu berezitasuna eze S sujetua sartu da arten V aditza eta O objetua, eráginez VP ezjarraitu bat. Hurrenkera horretan, lehenengo hitzak (V-k) eraikiko dú VPko lehenengo ICa (V bera), eta soilik noiz irítsi laugarren hitza (objetuaren burua, O1 hitza) eraikiko da VPko bigarren eta azken ICa (O), hola osátuz VP nodoa. Horrela, CRDa (eta luzera) izanen dirá hauek:

  • VS1S2O1 (4 hitz

Beraz, "IC-to-word" ratioa izanen dá:

  • VP CRD: 2/4 = 50% 
Esan nahi baita ze, VSO ordenako VP nodoan, prozesatzaile sintaktikoa izanen litzaké %50 gutxiago efizientea respektu atzoko SVO eta VOS ordenak, justuki zeren sujetua dén kokatzen arten V eta O. []