astelehena, abendua 23, 2019

...ynoc çe bez aurqui guero çe aldia eldu doa. (1596)

Duela egun batzuk aipatzen genuén adibide bat, egungoa, non erabiltzen baitzen "ze" konpletivo soila, gabé erabil zedin "-la" sufijoa:
eta gaur ikusten dugu an "Refranes y sentencias comunes en Bascuence, declarados en Romance" (1596), ondorengo adibidea:
Hurdinetan assi azquero
prestu esta seyzaroa
ynoc çe bez aurqui guero
çe aldia eldu doa. [166]
zeinen gaztelaniazko versioa litzaké hau:
Después de comêçado a encanecer
no es de prouecho el niñear,
nayde diga luego después
que el tiempo suele llegar. [166]
Hortaz, estruktura hori erabiltzen zen komunki an 1596.

7 Comments:

Blogger Josu Lavin said...

Hurdinean => Hurdinetan

astelehena, abendua 23, 2019 12:10:00 PM  
Blogger Jesus Rubio said...

Bai, zuzenduta, eskerrik asko!

astelehena, abendua 23, 2019 12:41:00 PM  
Blogger Gilen said...

Bestalde, gaztelaniazko itzulpena okertzat jotzen da; antza, esanahia da "ez beza aurki(tu)".

astelehena, abendua 23, 2019 1:38:00 PM  
Blogger Jesus Rubio said...

Bádu zentzurik, bai. Non esaten da hori?

astelehena, abendua 23, 2019 3:14:00 PM  
Blogger Gilen said...

Orotarikoan, aurkitu sarreran:

(Con oración completiva).Ver que, descubrir que, darse cuenta de que.
Urdinetan asiazkero prestu ezta seizaroa, inok ze bez aurki gero ze aldia eldu doa. RS 166. (el traductor interpreta el rad. aurki como adv., "luego") Ezen guzien buruan aurkhituko duzu sobra mintzatu zarela. He Gudu 149. Hasi baziñe heien gustatzen, aurki ziñezake munduko ohoreak eta plazerak ungi funtsgabeak direla. Mih 128. Arkituko du Konfesoreak bere etxean dadukala edo erriko beste etxe baten bekatu loiaren okasio andi ta jakiña. Mg CC 149. Zikiroki kreatura / Aurkitu zuen hark zela / Aphurbat pisuxeago / Denborako gasna baiño. Gy 236. Hilltzen du eta idekitzen, / Eta harritua aurkitzen / Difuntuak etzuela bere barnean deusik. Ib. 93. Guk ez dugula egin arkitzen dugu, gugan nolabait damurik gertatu dana. Or Aitork 279.

Bai eta ere artikulu honetan (3-4 or.):

https://www.google.com/url?q=http://www.culturanavarra.es/uploads/files/02_FLV82-0383-0392.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjg6cGWhczmAhVCzRoKHVgsBCsQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw0iutArfJiY6mBcUFaYGtZa

astelehena, abendua 23, 2019 4:04:00 PM  
Blogger Josu Lavin said...

Bai, ze beça aurki = ez beça aurki
(que) nadie encuentre, vea, descubra...

astelehena, abendua 23, 2019 5:20:00 PM  
Blogger Jesus Rubio said...

Eskerrik asko!

asteartea, abendua 24, 2019 8:09:00 AM  

Argitaratu iruzkina

<< Home