asteazkena, maiatza 23, 2018

Erroteta: "...denak betan ez badira ere bai gutxi batzuk aldian..."

Xabier Erroteta, bere komentario aberatsean, honela mintzo da:
Alta, egia bazik ez da hizkuntza dela gauza bizi eta aldakor bat ez dagoena batere lotua naturaren lege mekanikoetara eta zeinaren mekanismoetan sartzen diren jokoan anitz faktore historiko, psikologiko eta sozial bitxi, ilun, ezohi eta inprediktable. Horietako bat duzu prestigioa, erran nahi baita, persona bakar batek daukan indarra bere baitan bildua duen ospearen indarrez inposarazteko, edo begi onez ikusarazteko, bere burutarik sortuak diren nahiz bere hautu personalen uzta diren ohitura eta praktika linguistiko partikularrak. Euskaldungoan ospe eta prestigio handia duten bizpahiru izkribazaleek besarkatuko balituzte zuk predikatzen dituzun berrikuntzak –denak betan ez badira ere bai gutxi batzuk aldian–, uste izateko da nehor gutxi mentura litekela haina hori merkekiro laidostatzera erranez ez dakiela zer ari den eta kaskoa arraildua duela. 
Hortxe dago gradualtasuna, gradualtasun guztiz posiblea. Zeren, Errotetak esan bezala, nahikoa baita prestigiozko persona bakar bat, berriro diot, persona bakar bat, eze opari diezagun, demagun "gáin A" (= "A-ren gainean"), edo "aldé A" (= "A-ren alde"), edo "arté A eta B" (= "A-ren eta B-ren artean") afin-eta biharamunean denok gozatzen ahal dezagun opari ikaragarri hori lasai askoan eta betiko (bidenabar esanda, aukera horiek ezin hobeto lotzen dira kin "zein..." edo "(e)ze..." erlatiboak, "ezi..." konparatiboa, "noiz..." denborala, "afin..." finala...; eta guztiak ere ezin hobeto lotzen dirá kin SVO ordenamendua).

Areago, neurri handi batean, ez al da hori jada gertatu noiz Ibon Sarasola ezin prestigiotsuagoak esan ze ""...orduan, "bitartean" aurrera bota behar da""?, ez al da hori jada gertatu noiz Ibon Sarasolak esan ze  ""...eta bádaude "mientras" bezalakoak eta okerragoak ere bádaude""?

2 Comments:

Blogger Erramun Gerrikagoitia said...

Pozten naiz iracurtzearequin honaco analysiac non ikasten dudan asco generalqui eta ere neureganatzen conceptuac ezagutzen ez nituenac lehenago. Lehendic ere ba nequien behar dela redactatu arguiro eta sequencialqui ahalic hobequien baina orain daquit guehiago eta razonablequiago buruz haimbat puntu concretu. Lehen (zembait urthe dela) ez zegoen honacoric non iracurri euscararen plazan. Esquerrac guztioi eta batez ere zuri Jesus Rubio zatio zure lana eta damaiguzun arguia euscarac behar duen bide beharrezcoa.

asteazkena, maiatza 23, 2018 9:11:00 PM  
Blogger Jesus Rubio said...

Eskerrak zuri, Erramun.

asteazkena, maiatza 30, 2018 3:22:00 PM  

Argitaratu iruzkina

<< Home