igandea, urria 28, 2018

"erradiografia" vs "radiografia"

Aurreko sarreran genuen nabarmentzen nóla baztertzeá numero hitza dén galera kultural bat zein nekez justifikatuko da (jakina, zenbaki hitza ere hor legoke berdin ere). Ikustagun, orain, kasua e-beste hitz bat: radiografia, zein, agertzen delarik an Orotarikoa, ez den agertzen an Euskaltzaindikoa, non bai dugun erradiografia, zein ez den agertzen an Orotarikoa.

Horrela, jatorrizko hitz konposatu berez luze bati (radiografia 5 silaba) gaineratu diogu beste silaba bat zeini gehitu behar zaizkio kasu-markak, edo akaso beste atzizki potentzialki metagarri batzuk, halatan ze multzo osoa batzuetan gertatuko litzaké aski inpraktikablea.

Nire ustez, aukera minimoki zentzuzko batek onartu beharko lituzké hala "erradiografia" (hala nahi bada) nola "radiografia" (duda gabe) afin erabiltzaileek aise erabaki ahal dezaten momentu bakoitzean zéin erabili. Ondo hasteko bederen.

3 Comments:

Blogger Josu Lavin said...

Naffar Translator

https://sites.google.com/site/linguanavarrorum/

programma itzulçailean

erradiografia

euscaraz idatziric

radiographia

emaiten du naffarreraz.

Hauxe da neuc erabilico dudan forma'.

igandea, urria 28, 2018 4:53:00 PM  
Blogger Gilen said...

Ahantzi gabe, aipatu dituzun arrazoi berengatik, hitz laburtuak sustatzeko egokiera, zeinak kasu honetan eman baitezake, adibidez, "radio" (frantsesez erabilia; baina ez espainolez, eta hor dago koxka!).

igandea, urria 28, 2018 4:56:00 PM  
Blogger Erramun Gerrikagoitia said...

Gilen. Non dago koxka diozuna?

astelehena, urria 29, 2018 3:38:00 PM  

Argitaratu iruzkina

<< Home