larunbata, azaroa 24, 2018

Prestigioa, kontzientzia eta araua? Ez al du beldur pixkat ematen?

Idazten du Jon O. Urain kazetariak gaur (ikus "Etorkizunerako gidaliburua" an Berria) buruz Eusko Ikaskuntzak esparru sozial ezberdinetan landutako diagnostikoak eta proposamenak, zeinen artean aurkitzen dira euren diagnostikoak eta proposamenak an esparrua e euskara:
Euskara ardatz
Mikel Irizar Topaguneko lehendakari ohi eta Gipuzkoako Euskara zuzendari ohiak xehatu zituen euskararen aurrerabidea helburu garatutako ideiak. Euskarak izan beharreko «zentraltasuna» nabarmendu zuen: «Identitate partekatua euskararen eta euskal kulturaren inguruan eraiki behar dela uste dugu. Ditugun sistema guztiak bideratu behar ditugu helburu horretara». Irizarren hitzetan, «prestigioa, kontzientzia eta araua» behar ditu euskarak: «Prestigioaren bidez, erakartzeko; kontzientziaren bidez, militantzia sortzeko; arauaren bidez, beharrezko bihurtzeko». Besteak beste, xedetzat jarri dituzte «ulermen unibertsala lortzeko estrategia» garatzea, euskaraz egiteko gaitasuna hobetzea, euskarazko sorkuntzaren eta kontsumoaren babes publikoa areagotzea eta estrategia digital «berritzailea» ezartzea. [Jon O. Urain an "Etorkizunerako gidaliburua", laburbilduz eta jasoz Mikel Irizar-ren hitzak, Berria, 2018-11-24]
"Prestigioa, kontzientzia eta araua"? Eta ez dago batere referentziarik ki hizkuntzaren arazo estruktural konparatiboak zeinekin hizkuntza bera baitá (zehazki bere sintaxi buruazkena) oro har ondo gutxiago eraginkorra eze gaztelania eta frantsesa burulehenak? Eusko Ikaskuntzari ez al zaio interesatzen analisi serio eta riguroso bat? Itxura hutsetan gelditzen da? Itxura hutsetan gelditu nahi du? Azaleko diagnostikoetan? Proposamen sozialki latzetan? Soilik bururatzen al zaio "prestigioa, kontzientzia eta araua"? Ez al du beldur pixkat ematen?

Etiketak: , , ,

1 Comments:

Blogger Erramun Gerrikagoitia said...

Nic gustura iracurtzen ditut hemen blogean aguertzen diren reflexione edo gogoetac zeren causitzen ditut direla interesanteac dirigituac directione onean eta positivoan. Baina neure dudac ditut buruz zembateco durundu sociala duen honec blogac, esan nahi bait dut hemen aguertzen diren gogoetac duten oihartzun sociala.

Esateraco duda handiac ditut ezen helduco den oraingo commentario hau ki kasetari Jon O. Urain edo ere ki Mikel Irizar Topaguneko lehendakari ohi eta Gipuzkoako Euskara zuzendaria. Esango nuque ez dela helduco ez bataren eta ezta bestearen gana. Gainera hel baledi ere esango luquete seguruenez ezen an euscararen dynamica internoa' arlo hori dagoquiela daquitenei soilic ezen Academiari edo baita izaitecotan linguistei baina ez inola ere populuari zeinac horrelaco eremuan ez duen ezagutza nahico minimoric.

Egungo euscara hobetu beharraren arduraric ez dago hemen arten euscalzaleac ere.

larunbata, azaroa 24, 2018 9:37:00 PM  

Argitaratu iruzkina

<< Home