igandea, abendua 16, 2018

Inglesezko "the" artikulua ez da baizik "that" higatu bat

Genioen an aurreko sarrera nóla munduko hizkuntzetan ez den batere arraroa koexistitu daitezén hitz-aldaera ezberdinak an erabilera sintaktiko berezituak. Horren adibide bat dirá inglesaren that erakuslea eta the artikulu definitua; eta beste bat, inglesezko one numerala eta a artikulu indefinitua. Irakurtzen dugu an Wikipedia:
Articles have developed independently in many different language families across the globe. Generally, articles develop over time usually by specialization of certain adjectives or determiners, and their development is often a sign of languages becoming more analytic instead of synthetic, perhaps combined with the loss of inflection as in English, Romance languages, Bulgarian, Macedonian and Torlakian. [Wikipedia]
Interesgarria da azpimarratzea nóla artikulu definituak eta indefinituak dirén garatu independenteki an anitz familia linguistiko zehar mundua. Gainera, bádira garabide tipikoak:
Definite articles typically arise from demonstratives meaning that. [Wikipedia]
eta:
Indefinite articles typically arise from adjectives meaning one. [Wikipedia]
Bai, inglesezko the artikulu definitu orokorra ez da baizik that erakusle singular higatu bat (nondik desdoblatu baitzen), berdin nola a artikulu indefinitu singularra ez den baizik one numeral higatu bat (nondik desdoblatu baitzen), halatan ze, egun, hitz beraren bi aldaera ezberdin koexistitzen dira an erabilera sintaktiko berezituak (specialization).