astelehena, uztaila 01, 2019

"zeinda..." an desberdintasunezko konparazioak

Eta jarraituz kin "zeinda..." aldaera konparatiboa, ikus ditzagun orain ondorengo erabilerak non partikula horrek adierazi desberdintasuna:
(En comparativas de desigualdad). Que. Gizon dan partez [dauka gloria] andiagoa zeinda bestek edugi alleian. Cap 33. Guztiz oba leuke Heibarrek / burdiƱa sein da erurra, / baita kapa euna negura. BBizk 31.
non ikusten da ze "zeinda..." (hala nola "zein...") berdin erabil liteke ki aurkeztu perpausezko konparagai bat ("zeinda bestek edugi alleian") nola-ere izen sinple bat ("sein da erurra").