igandea, ekaina 30, 2019

Ber logika komunikatiboak berekin dakartza antzekotasun estrukturalak, antzeko evoluzioak, antzeko garabideak

Dio atzokoan Josu Lavinek:
Lur gogorra cein harria
Tierra dura cual piedra 
Erdaraz ere berdin
Bai. Hala da.

Gaztelaniaz ez da esaten adibidez "igual como...." edo "igual cual..." baizik-eta "igual que..." bitartean-ze euskaraz aurkitzen ditugu justuki "berdin nola..." edo "berdin zein..." baina ez "berdin zer..."  edo "berdin ezen..." nahizta aukera horiek ere (edo euren aldaerak) izan zitezken egokiak ki eman berdintasunezko konparazio bat progresiboki.

Goiko erabileran, berriz, bat datoz bata zein bestea noiz erabili "cual/zein" edo "nola/como" halatan-ze gaztelaniaz ez da hor erabiltzen "que" partikula. Edonola ere, konparazio guztiek munduko hizkuntza guztietan daukate ber logika komunikatiboa, eta logikoki espero behar dira antzekotasun estrukturalak, antzeko evoluzioak, antzeko garabideak.