asteazkena, urtarrila 01, 2020

Azkue (1925): "... dos ejemplos del sufijo -tako "para", ennoblecido en su categoría gramatical."

Aurreko sarreran, mintzatuz buruz "tako" nominalizatu askea, aipatzen genuén Orotariko Euskal Hiztegia, non, bere aldetik, aipatzen zutén Azkueren hiztegi hirueledun famatua ("Diccionario Vasco-Español-Francés"). Orain hona dakargu zer dioen Azkuek berak an bere "Morfología vasca" (1925) buruz "tako" hori:
A) En el precioso libro de Refranes y Sentencias hay dos ejemplos del sufijo -tako "para", ennoblecido en su categoría gramatical. Takok deroat dodana neure etxerean zeyara el fin (el para, literalmenle) me lleva lo que tengo desde mi casa al mercado. Orok dogu ardura bat ta guztia takoentzat todos tenemos un cuidado y todo ello para los fines. (Refr. 82 y .555). [Azkue, 1925:16]
Hor dugu, beraz, "tako" askea, soltea, izen bihurtuta, edo Akuek dioenez, nobletua an bere kategoria gramatikala.