osteguna, irailak 23, 2021

Zikloak? Báda norabide nagusi askoz orokorrago eta naturalago bat, eta aldaketa zirkuntantzial askoz bereziagoak, baina ez dago evidentziarik aldé ziklikotasun orokor eta simetriko bat, baizik horren kontrakoa

Ferrer-i-Cancho mintzo zaigu an 2014 gain ziklikotasuna an aldaketa linguistikoa arten SOV eta SVO ("a typical example"), zein, bere ikuspegitik, oinarritu liteke an etengabeko lehia arten maximotzea buru-aurrikuspena eta minimotzea online-memoria:

Baina, zergátik tematzen da Ferrer-i-Cancho mintzátzen gain zikloak arten SOV eta SVO, itxuran simetrikoak ("bistable system"), baldin ziklo horien ustezko bi norabieak ez badira batere simetrikoak ez an euren maiztasunak (zein SVO-rako izanen litzake askoz handiagoa eta askoz estableagoa) ezta ere an euren inguruko baldintzak (zein SVOrako kasuan izanen lirake askoz naturalagoak, eta gutxiago induzituak zatio faktore extralinguistikoak nola izan ahal dén kontaktu linguistikoa)? 

Izan ere. guaza da ze ...

  • SVO prepositibotik SOV postpositibora dá orohar are raroagoa,
  • OVtik VOrako aldaketa dá erabat maizkoena azpi baldintza orokor naturalak, halan-ze gaur egun, abiatuz ti antzinako egoera bat non "OV" zén oso-oso nagusia, ailegatu gara ki egoera bat non "VO" dén maizkoena.

Van der Gelderen (2011) an liburu bat dedikatua ki ziklo linguistikoa zioén ("The linguistic cycle", 2011):

Bai ...
... in most of the literature on this subject. [Van der Glenderen, 2011]

Hortaz, zértan ari da Ferrer-i-Cancho mintzatuz gain ziklo linguistiko horiek nola bailiran gauzarik normalena eta simetrikoena an baldintza naturalak (produzituak nolan emaitza ti lehia orekatu bat arten bi joera funtzional orobat simetrikoak nahiz inkonpatibleak: maximotzeá buru-aurrikuspena eta minimotzeá memoria-lana)?

Báda norabide nagusi askoz orokorrago eta naturalago bat, eta aldaketa zirkuntantzial askoz bereziagoak, baina ez dago evidentziarik aldé ziklikotasun orokor eta simetriko bat, baizik horren kontrakoa.