igandea, abuztua 19, 2018

Koxka dago an eraginkortasun komunikatiboa

Aurreko sarreran genioen ze hiztun batek dituen helburu komunikatiboak ez dira independenteak respektu hiztun horrek eskura dituen bitarteko linguistikoak ki lortu heburu horiek. Esan nahi baita ze erraztasun edo zailtasun linguistikoek, adibidez sintaktikoak, dúte baldintzatzen hiztunaren helburu komunikatiboa bera.

Muturreko kasu bat gertatuko litzateke noiz konparatzen egoera linguistiko bat non soilik diren posible tresna komunikatiboak nola gruñidos, gemidos y gestos, eta egoera linguistikoa non hiztunak erabili ahal duen una lengua:
Al recurrir a la lengua, el hombre nunca podrá comunicar la totalidad de su experiencia, pero se acercará más a ésta que con gruñidos, gemidos y gestos. [André Martinet, 1964, Fundamentos de una sintáxis funcional]
Eta, jakina, erraztasun komunikatibo horrek baldintzatuko ditu hiztunaren helburu komunikatiboak eurak (askoz mugatuagoak noiz erabili soilik halako soinu inartikulatuak respektu noiz erabili hizkuntza sintaktikoki artikulatu bat).

Gainera, nabarmendu dezagun ze hizkuntzen artean ere izanen dira diferentzia esanguratsuak an eraginkortasun linguistikoa (oso nabarmenak arten sintaxi burulehenak eta buruazkenak), nahiz puntu horretaz Martinetek ez du hitz egiten:
En el proceso de transmisión, la experiencia, en cierto modo nebulosa, se transformará en una sucesión de segmentos de habla en cierto modo identificables, cada uno correspondiente a un aspecto particular de la experiencia total. El número de los aspectos así favorecidos será variable, según que el hablante esté siendo más o menos descuidado, o que trate de comunicar su experiencia de un modo más o menos específico. Al pasar de una lengua a otra el número podrá variar para conseguir el mismo grado de especificidad. [André Martinet, 1964, Fundamentos de una sintáxis funcional
Bai, edozein hizkuntzatan lortu ahal izanen da el mismo grado de especificidad informazionala, baina ez ber gradua e-eraginkortasun komunikatiboa, ezta urrutitik ere. Eta hortxe dago koxka: eraginkortasunean.

Etiketak: