asteartea, abuztuak 04, 2020

Perpaus erlatiboa bidéz 'zein + -la'

Herenegun genuen konsideratzen ondoko textu zaharra tikan Beriainen "Doctrina Cristiana en Castellano y Bascuence" (1626), non fijatzen ginén an erabilera ez-auxiliarra e adizkiá "digula":
G.  Cer erremedio da ayen contra?
R. Iaungoicoaren graçia, eta arequi batean obra onac eguitea, eta ayetan ocupatua egotea, çein digula Iaungoico gure Iaunac bere misericordia andias. Ala dela.
baina, báda hor beste kontu azpimarragarri bat zein ez dut, nik bederen, ikusi hortik zehar komentatua, nola dén a konposizioa e perpaus erlatibo bat bidéz "zein" gehi (kin) "-la" atzizkia.

Izan ere, hor Beriain idazleak ez du erabiltzen "bait-" aurrizki subordinatzaile orokorra, nola ohi duen, baizik "-la" atzizkia, printzipioz modala. []

Etiketak: