asteazkena, abuztuak 05, 2020

Beriain (1621): ...ceñes ... estalcencisquiotela beguiak,...

Atzoko sarreran genuen komentatzen nóla Beriain abadearen idazki batean agertzen zitzaigún perpaus erlatibo bat zeinen aditza ontzen baitzen kin "-la" atzizkia, ordezta gehienetan emandako "bait-" prefijo subordinatzailea. Beriainek zorionez idatzia zuén beste obra bat (1621), titulatzén "Trataçenda nola ençun vearden Meza", non aurkitzen dugú beste ale hau:

Hor ikusi ahal dugunez:
..., onec adicera ematendigu veloa ceñes soldadoec passiosco gauhean Iesu Christos escarnio,eta burla eguiten çutela estalcencisquiotela beguiak,...
non berriro aurkitzen dugu a estrukturá "zein + -la". []

Etiketak: