igandea, abuztuak 02, 2020

Beriain (1626): 'digula' ez-laguntzailea

Herenegun genuen aipatzen a dotrina e Beriain (Doctrina Cristiana en Castellano y Bascuence, 1626), non, adibidez, aurkitzen dugu ondoko erabilera e adizkiá "digula":
G.  Cer erremedio da ayen contra?
R. Iaungoicoaren graçia, eta arequi batean obra onac eguitea, eta ayetan ocupatua egotea, çein digula Iaungoico gure Iaunac bere misericordia andias. Ala dela.
"digula" horri referitzen zaio Rosa Miren Pagola an bere artikuluá Beriainen dotrina (Enseiukarrean, 11. zkia, 1995), esanez:
"Eman"en esanahiz, "-i-" erro supletiboz osatua. 
Esan nahi baita ze hortxe dugu erabilera horietako bat zeintaz mintzo ginén an sarrera titulatzén "'*nin' aditz laguntzailea (nondik '-i-' erroa), semantikoki = 'eman'":
..., "*nin" aditz berreraikia (horregatik asteriskoa) garai batean izanen zén sinonimoa e "eman" (aditz normal bat), nahiz egun "soilik" geldituko zitzaión erabilera auxiliarra (ezin inportanteagoa, bestalde) ondorenda guztiz gramatikaldu nola aditz laguntzailea an perifrasi modernoenak.
[]

1 Comments:

Blogger Josu Lavin said...

Jaincoac digula egun on!

https://hiztegiak.elhuyar.eus/eu/Jainkoak%20digula%20egun%20on

igandea, abuztuak 02, 2020 9:22:00 AM  

Argitaratu iruzkin bat

<< Home