asteartea, maiatza 16, 2023

2. personetako 'sittuen' regularrak hedatu dirá ki 3. personak ere, irregularki

Atzokoan galdetzen genuén ea ikusten genuén zerbait irregularra an Leintz-Gatzagako lehenaldia kin objetu pluralak:

Ikusten al dugu hor zerbait irregular?

Eta bai, nabari dugu ze 2. personetako forma regularrak orain aurkitzen dirá an 3. personak ere, irregularki. Kasu honetan gainera lau forma horiek berdin amaitu dira ("sittuen"):

esan nahi baita ze 2. personetako "zu = "z-" formak hedatu dira ki 3. personak ere (printzipioz "∅-"), gure ikuspegitik oso interesgarriki erakutsiz joera bat.

1 Comments:

Blogger Josu Lavin said...

nuen edo nituen bezalako adizkiek zaharretik ez dadukate deus ere.

nork-nor itxurakoak dirade, eta berez berri samarrak. Zaharrenak dirade nor-nork itxura dutenak. Duda bat ere gabe.

Nondik datoz, bada honeek formok?

Nor-nork egitura pasivotic, cein baita berez zaharrena:

ninduen (ni hark) batetik etorri da
nenduen, gero neuen eta azkenik nuen (nik hura)

Analogikoki:

nindituen = > nendituen / nentuen = > neituen = > nituen

Nondik kalkaturik berau? Hemendik, adibidez, gu pluraletik:

gindituen (gu hark) batetik etorri da
gintuen eta gentuen. Eta azken honetarik genituen (guk haiek) eta amaitu da bidaia.

Adeitsuki
asteartea, maiatza 16, 2023 2:34:00 PM  

Argitaratu iruzkina

<< Home