igandea, iraila 15, 2019

¿"más bien..." = "...baizik"?

Azken bi sarreretan (hau eta hau) aritu gara buruzki itzulpen matizatuagoá zein Elhuyarrek egín noiz jarrí "sino más bien..." ordezta "...baizik". Akaso pentsa genezake ze aukera hori izan liteké zérbait ez-reflexionatua, momentuko oker bat zein ez doan harago, baina ez dirudi hala denik zeren noiz bilatu an ber hiztegia a sarrerá "más bien...", aurkitu ahal dugú ondorengo adibidea ere:
más bien
1 aitzitik, aldiz; baino, baizik
...
no estoy enfadada, más bien triste: ez nago haserre, triste baizik
non "...baizik" dén bihurtu a kontrapartea hen "más bien..." (gabé "sino..."), halatan ze hor jarraituko genuke an 1. adiera hen RAE respektu expresio hori, nahiz 2.an ere nolabait kabitu:
más bien
2. loc. adv. U. para indicar la no total adecuación del término a que se antepone. Estoy más bien inquieto por la suerte del asunto.
2. adieran konsideratuta ere, izanen genuke ber arazoa zein genún an 1. adiera; alegia, "más bien..." horrek nahiko luke adierazi ze hautaturiko terminoa ez da guztiz egokitzen ki egoera zein nahi dén deskribatu, bitarten "...baizik" postpositivoak ez dún adierazten batere dudarik buruzki egokitasuna hen terminoa.

Esan nahi baita ze ez gaude aurrén momentuko oker bat, zein ez den izán reflexionatua, baizik aurrén aukera bat zein dén fruitua hen reflexioa (gure ustez reflexio viziatua bada ere), eta zeinen ondorioz hizkuntza bihurtu dén, beste behin ere, pobreago. 

1 Comments:

Blogger Josu Lavin said...

sino más bien...

Litteralqui

baicic hobequi...

asteartea, iraila 17, 2019 2:30:00 PM  

Argitaratu iruzkina

<< Home