osteguna, iraila 12, 2019

Zientzia: debate serioa eta sakona, eta korregitu erroreak

Sarrera honetan Erramun Gerrikagoitiak zún komentatzen hau:
Honelaco critiquec behar luquete, baldin hartzen bádira eguiazco correctotzat, bere ondorio edo efectu retroactivoa an hizteguiac eta hizteguiguintza. Esateraco Elhuyarrec eta bestec behar lituzque corregitu bere erroreac direnac malerusqui sobera asco eta ia incontableac.
Bai, hala izan beharko litzake. Abiatuz ti oinarria eze ikerlari eta profesional guztiek bilatzen duté "egia", edo nahiago bada, "egiatik hurbilen dagoena", denak ere poztu beharko ginake noiz norbaitek apuntatú oker bat, edo, sinpleki, zerbait ustez hobea, halatan ze inplikatu guztiak egon beharko lirake prest sartzen an debate serioa ki argitu noraino kritika hori dén zentzuzkoa, eta ondorioz, korregitú erroreak, areago noiz errore horiek dirén handiak (desbideak), aparte izán sobera asco eta ia incontableac. Hori, jakina, izango litzaké jarrera zientifikoa, jarrera profesionala, jarrera irekia, jarrera gardena, zein dén jarrera bakarra noiz egín zientzia, edo noiz aplikatú zientzia.

Baina, euskararen inguruan, vistan denez, debate serioa eta sakona ez zaio ia inori interesatzen, debate serioa saihesten duté nola balitz arazo, noiz arazo zientifiko bakarra dirén horiek zeinek evitatú debate serioa eta sakona, horiek zeinek evitatú ondorio landuagoak, horiek zeinek evitatú korregitu okerrak, horiek zeinek evitatú gauzak izán daitezen akaso pittin bat hobeagoak.