ostirala, maiatzak 01, 2020

"diezazkidake" arten "ditzazkidake" eta "dietzadake": esan nahi baita gipuzkera kin ukitu lapurtar bat

Atzo Gilenek zioén buruz "*ezan" laguntzailearen forma potentzial pluralak:
Itzela da, Orotarikoan ez dago diezazki- bakarra ere, ez liezazki-, ez ziezazki-.
Gauza da ze Bonaparteren paradigmetan, gipuzkeran, aurkitzen ditugu forma potentzial pluralak nola hauek (ikus hemen):

non dauzkagu: "ditzazki-", "zitzazki-" eta "litzazki-". Eta lapurteran honelakoak (kus hemen):

non dauzkagu: "dietza-", "zietza-" eta "lietza-".

Hortaz, esan leikegu ze, batuko formak liraké gipuzkerakoak kin ukitu lapurtar bat. Hori bai, aukeratu zituztén ia aukera luze eta konplexuenak (diot "ia" zeren ez zuten aukeratu adibidez "dietzazki-" konplexuagoa), erakutsiz Euskaltzaindiaren desardura respektu aukeraren aspektu funtzionalak. []

3 Comments:

Blogger Josu Lavin said...

Laphurterazco forma batzuc mahucatic edo athera cituzqueen, nire ustez.
Guipuzquerazcoac berdinsu, segurasqui.

ostirala, maiatzak 01, 2020 12:35:00 PM  
Blogger Gilen said...

Ikus hemen diezazki- formen erabilera 2000. urtera arte:

http://www.ehu.eus/etc/ch/?bila=-diezazki*

ostirala, maiatzak 01, 2020 2:42:00 PM  
Blogger Josu Lavin said...

Eta compara honequin: -dietz*, adibidez.
Lotsagarria da Euscalçaindiaren erabaquia.

ostirala, maiatzak 01, 2020 2:56:00 PM  

Argitaratu iruzkin bat

<< Home