larunbata, maiatzak 02, 2020

Lehenago ze 1970: diezazki* 3, dietza* 208, ditzai* 72

Atzo komentatzen genuen nóla Euskaltzaindiak ez dun batere arazorik izan ki hautatu ia adizki potentzial plural luze-konplexuenak afin beté bere paradigma batua. Hari hortara, ondorengo bilaketak egin ditugu an Euskara Institutuaren Corpus Historikoa, kontatuz zénbat agerraldi daudé lehenago ze 1970:
-diezagu*  152 (lehenago ze 1970) [-dieza* 1008]
-diezazkigu*   0 (lehenago ze 1970)  [-diezazki* 3]
Beste aukera bat zén:
-diezagu*  152 (lehenago ze 1970) [-dieza* 1008]
-dietzagu*   41 (lehenago ze 1970)  [-dietza* 208]
edo:
-dezaigu* 56 (lehenago ze 1970) [-dezai* 584]
-ditzaigu* 7 (lehenago ze 1970)   [-ditzai* 72]
Halaber dauzkagu:
-dezaizkigu* 2 (lehenago ze 1970)
-diezaigu* 0 (lehenago ze 1970)
-diezaizkigu* 0 (lehenago ze 1970)
-ditzazkigu* 0 (lehenago ze 1970)
-ditzaizkigu* 3 (lehenago ze 1970)
Datu horiek ere sugerituko ligukete ze, "*ezan" aditzaren barruan, "diezazki*" adizkiak ez direla aukerarik onena. []

3 Comments:

Blogger Josu Lavin said...

Auquera onena da

ieza singularrean
ietza pluralean

guehi

iezaio => iezo
iezaie => ieze

iezazkio => ietzo
iezazkie => ietze

Ez dago eztabaidaric.
Onhar ditzatela!!!

larunbata, maiatzak 02, 2020 12:39:00 PM  
Blogger Josu Lavin said...

Eta pluralaren ordez singularra ere permititzea:

Ekarri dizkizut liburu hauec çure arrebari eman diezozun (edo dietzozun)

Neuc concordanciaren aldecoa naiz idatzizcoan.

larunbata, maiatzak 02, 2020 12:43:00 PM  
Blogger Gilen said...

Ez ahaztu diazagu- aldaera, zein usatu baitute Materrek, Haranburuk, Axularrek, Pouvreauk eta Duvoisinek:

-diazagu* 64 agerraldi (lehenago zein 1970)
-diatzagu* 18 agerraldi (lehenago zein 1970)

Gero badira ere dezagu-/detzagu- erakoak, baina filtratzen zailagoak dira.

larunbata, maiatzak 02, 2020 12:44:00 PM  

Argitaratu iruzkin bat

<< Home