ostirala, azaroa 01, 2019

Aukera bikoitzak: "noiz.....-(e)nean"

Behin baino gehiagotan aipatu ditugu orriotan ⇶ estruktura sintaktiko bikoitzak, zein dirén, aldi berean, pre eta postpositivoak ("nahiz.......arren", "zeren.......-lako", "harik.......arte"), eta zeinen artean bereziki gogoratu nahiko genuké Altubek erabilitako "baizik eta.......baizik" garatzaile gogoangarri hura:
Alde horretatik, sarrera honetan soilik nahiko genuke apuntatú ondoko erabilera bikoitza ganik Eusebio Erkiaga (1912-1993):
Noiz
(Con -(e)nean).
An agiri ziran irakurleai egunerokoa bananduten asi baizen laster, noiz nasaien eta alaien egoanean, aren eper-txuntxurrak sekulako miña artu eben. Erkiag BatB 61. [OEH]
non gure "noiz..." prepositivoa dá juntatzen kin "...-nean" postpositivoa ki eman beste estruktura bikoiztu bat zein den justuki an erdibidea arten buruazkentasuna eta burulehentasuna. Eta, esan gabe doa, aukeran.